Ride to Education er et fundraising-projekt, der sætter fokus på rettigheden til uddannelse samt vigtigheden af at hjaelpe til i naeromraaderne, hvor udviklingsproblematikkerne udspiller sig.
Fundraisingen går 100% ubeskåret til bygning og drift af et ’Education Center’ i Sifoe, Gambia.
Centeret bygges af ’Børn uden Grænsers’ lokale partnerorganisation ’Young People without Borders’.

Uddannelsescenteret har primært til formål, at uddanne og engagere unge, således de har viljen og de faglige kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet og skabe eget eksistensgrundlag, herunder en stabil økonomisk fremtid.
På uddannelsescenteret vil der blive undervist i såkaldte livelihood skills. Det indebærer teoretiske fag som eksempelvis bæredygtighed, miljøvidenskab, samfundsfag, samt mere praktiske fag såsom syning, snedkeri, batik, permakultur og mikrolån.
Sidstnævnte mikrolån bliver endvidere en mulighed for de unge efter endt uddannelse på centeret. Det bidrager til at de færdigstuderende har økonomiske midler til at starte egen butik eller værksted indenfor det område de ønsker.
Det skal desuden pointeres, at de lokale unge selv har været med til at påpege, hvilke fag der er behov for i regionen samt at unge kvinder, der tidligere har været en marginaliseret gruppe, også har været med i denne proces.
Målgruppen er unge som ikke har fået færdiggjort deres skolegang, pga. økonomi, graviditet, m.m.

En socialt bredere effekt ved uddannelsescenteret er, at det kan medvirke til at mindske det ellers stigende antal af gambianere, der søger mod Europa i håbet om et lykkeligere liv. En livsfarlig færd over Middelhavet, der for mange ender i europæiske flygtninge- og immigrationslejre eller overlades til sig selv uden rettigheder i et fremmed land. Et uddannelsescenter i Sifoe vil forbedre mulighederne for at søge lykken lokalt. Vi mener at et positivt tiltag som uddannelsescenteret kan medvirke til at forbedre de lokale forhold således at færre vestafrikanere føler sig nødsaget til at søge lykken i Europa.

Det skal understreges, at noget af byggeriet til dette ’Education Center’ allerede er påbegyndt, men at der mangler midler til at færdiggøre det.

Vi/Ride to Education mener, at uddannelse skaber udvikling for både lokalsamfund og individ. Faglige kompetencer og oplysning styrker mulighederne for at skabe et livsgrundlag for den enkelte og den enkeltes familie.
Samtidig bidrager uddannelse i vores optik til at skabe en empowerment proces af de marginaliserede grupper i det globale syd, herunder en kulturel forandring hvor alle, ser det som selvfølgeligt at gå i skole. Dette er en langsigtet proces, men udvikling er netop en proces som de lokale skal være en del af og ikke blot en udefrakommende bistand.

Med andre ord mener vi bestemt at Education Centeret er en bæredygtig metode til at engagere, uddanne og forbedre levevilkårene for børn og unge i Sifoe på længere sigt, hvilket er essentielt for vores valg af projekt.